Forældre info

Lan-Party East er et event for 12+. Vi har ikke mulighed for at holde øje med alle der er til eventet. Dette betyder også at det forventes at alle kan tage vare på dem selv. Dog vil der vil under hele eventet være crew til stede. Dette personel kan deres barn altid henvende sig til ved spørgsmål.

Under Lan-Party East har vi en nul tolerance over for alkohol og andre euforiserende stoffer, beruselse/ påvirkning vil medføre øjebliklig bortvisning fra eventet.

Under Lan-Party East vil der kunne købes energidrik i vores boder. Dette er med henblik på vores ældre deltagere. Lan-Party East tager ikke ansvar for hvem der køber og indtager energidrik. Tag derfor en snak med jeres barn/børn, og fortæl dem jeres holdning til energidrik inden LAN’et. Vi forbeholder os retten til ikke at sælge enrgidrik til personer der vurderes til at have fået nok.

Læs evt. Information og FAQ. Her findes svar på mange spørgsmål. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.