Fifa

Fifa Regler:

  • 1 : Generelt.
  • 2 : Turnering.
  • 3 : Kamp.
  • 4 : Snyd.

________________________________________

1.0 – GENERELT.

1.1 – ÆNDRINGER AF REGELSÆTTET.

1.1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

1.1.2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte spiller bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

1.2 – ADMINS / DOMMER.

1.2.1 Admins / Dommer vil være på Discord Lan-Party East.

1.3 – Kommunikation.

1.3.1 Alt kommunikation mellem de deltagende spiller vil foregå på Discord (Lan-Party East) “FIFA  liga”.

1.4 – OPFØRSEL.

1.4.1 Når du deltager i turneringer afholdt af Lan-Party East, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.

1.4.2. Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.

1.4.3. Kampe tabt med vilje kan anses som “matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige Lan-Party East turneringer.

1.4.4. Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af Lan-Party East.

1.5 – ADVARSLER.

1.5.1 Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til spilleren. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.

1.5.2 Modtager man en advarsel, betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.

– MINDRE ADVARSEL:.

En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.

– STØRRE ADVARSEL:.

En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.

Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel. Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra ligaen. Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra Lan-Party East`s turneringer.

1.7 – UDMELDING.

1.7.1 Hvis en spiller forfeiter 3 kampe i alt, bliver spilleren diskvalificeret fra ligaen.

1.7.2 Hvis en spiller udebliver fra 2 kampe i træk, bliver spilleren diskvalificeret fra ligaen.

1.7.3 Ved udmelding/diskvalificering fra ligaen må spilleren ikke stille op til næste sæson.

1.7.4 Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L).

1.7.5 Hvis en spiller melder fra til et liga finalespil, vil det næstbedste spiller i divisionen overtage pladsen.

1.8 – OP- OG NEDRYKNING.

1.8.1 De 2 bedst placerede spiller i en division rykker op, og 2 dårligst placerede spiller rykker ned. Top 2 fra division 1 vil forblive i divisionen.

________________________________________

2.0 – TURNERING.

2.1 – Før turneringsstart.

2.1.1 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.

2.2 – TIEBREAKERS.

2.2.1 Hvis to spiller i slutningen af ligaen har samme antal point, vil dét spiller der har klaret sig bedst i de(t) indbyrdes opgør indtage den øverste af de to pladser.

2.2.3 Har spillerne spillet uafgjort i deres indbyrdes kamp(e) vil spilleren med den bedste score difference indtage den øverste plads.

2.3 – WALKOVERS (W/O).

2.3.1 Walkover indskrives som W-L (Må kun indskrives af en Admin).

________________________________________

3.0 – KAMP.

3.1. Der spilles 4 minutter pr. halvleg (5 minutter i slutspillet fra 1/4 finale eller semi finalen)

3.1.2. Der spilles på normal hastighed og med kameravinkel ”Tele”.

3.1.3 Det er IKKE tilladt at vælge målmanden i åbent spil

3.1.4 Ved pointlighed gælder følgende rækkefølge: Måldifference, antal scorede mål, indbyrdes opgør.

3.1.5 I slutspil spilles der “klassisk” forlænget spilletid ved uafgjort, og herefter evt. straffe konkurrence

3.1.6 Der er frit holdvalg, og der må skiftes undervejs i turneringen.

3.1.7 Coaching er tilladt under kampene, men det må ikke forstyrre spillet og modstanderen. Admins styrer 100% hvor en eventuel coach kan være placeret under kampene ud fra praktiske, visuelle og partnermæssige hensyn.

3.1.8 Hvis en controller er defekt, pauser spilleren kampen og orienterer en dommer. Anvender en spiller en defekt controller er resultatet gyldigt.

3.1.9 Unødvendige pauser eller forsinkelser er ikke tilladte.

3.1.10 Voldsomme tilfælde af nøl på egen banehalvdel er ikke tilladt. Ved problemer tilkaldes en dommer som kan vurdere situationen.

3.1.11 Enhver handling der har til formål at forstyrre modstanderens billede af kampen eller mulighed for at vælge kontrollerede spillere er forbudt.

3.1.12 Alle resultater SKAL angives til dommerbord med det samme!

3.1.13 Det er den vindende spiller der har ansvaret for at komme med resultatet – ved uafgjort resultat aftaler spillerne indbyrdes hvem der gør det.

3.1.14 Formaten er round robin gruppespil i grupper af 4 spillere, hvor top 2 i hver gruppe går videre til en single elimination slutspil.

3.1.15 Det er muligt at bruge ejet udstyr, vi har også udstyr man kan låne, ødelægges dette udstyr kræver vi fuld erstatning.

3.1.3 Hvis en spiller ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander spilleren søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.

3.2 – IN-GAME NAVNE.

3.2.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.

3.2.2 Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med, vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5)..

________________________________________

4 – SNYD.

4.1.1. – Ingen former for snyd er tilladt i Lan-Party East’s turneringer.

4.1.2. – Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man permanent.

4.1.3. – Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.

4.1.4. – Lan-Party East kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

4.2 – Procedure.

4.2.1. – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede Lan-Party East admins om demo straks efter kampen (se paragraf §4.3).

4.2.2. – Ved mistanke om cheat, holdes anklage mellem dig og Lan-Party East.

4.2.3. – Når sagen betragtes som afsluttet af Lan-Party East, kan man frit offentliggøre sine anklager.

4.2.4. – Overtrædes et givet punkt, kan det du bortvises.

4.3 – Demo.

4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud.