CS:GO

Counter-Strike Global Offensive Regler:

 • 1 : Generelt.
 • 2 : Turnering.
 • 3 : Kamp.
 • 4 : Snyd.

________________________________________

1 – Generelt.

1.1 – Ændringer af regelsættet.

1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

1.2 – Admins.

1.2.1 – Admins vil være på Teamspeak Lan-Party East og noteret som “TURNERINGS ADMIN”.

1.3 – Opførsel.

1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af Lan-Party East, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.

1.3.2 – Verbalt misbrug under eller uden for kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.

1.3.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige Lan-Party East turneringer.

1.3.4 – Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af Lan-Party East.

1.4 – Streaming.

1.4.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.

1.4.2 – Der skal søges tilladelse hos Lan-Party East ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.

1.4.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af Lan-Party East. Dette kan ikke fraviges.

1.4.4 – Såfremt Lan-Party East udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af Lan-Party East valgte server.

1.4.5 – Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.

1.4.6 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde.Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.

1.4.7 – Lan-Party East har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklame pause.

1.4.8 – Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holder taberdømmes af admin.

1.5 – Advarsler.

1.5.1 – Modtager man en advarsel betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.

1.5.2 – Modtages 2 advarsler, bliver man diskvalificeret fra den pågældende turnering.

________________________________________

2 – Turnering.

2.1 – Før turneringsstart.

2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet et tilmeldt hold i den pågældende turnering.

2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt, så længe første kamp ikke er spillet.

2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).

2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.

2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

2.2 – Map pool.

 • de_train.
 • de_Dust2.
 • de_nuke.
 • de_mirage.
 • de_inferno.
 • de_overpass.
 • de_cache.

2.3 – Veto.

2.3.1 – Det hold der står først/øverst er højeste seed.

2.3.2 – Best of 1 VETO:.

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage).

Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage).

Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (et map tilbage).

Det sidste map spilles nu.

2.3.3 Best of 2 VETO.

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage).

Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage).

Laveste seed vælger et map (to maps tilbage).

Højeste seed vælger et map (et map tilbage).

Det sidste map tages ikke i brug.

2.3.4 Best of 3 VETO:.

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage).

Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage).

Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage).

Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage).

Højeste seed fjerner et map (et map tilbage).

Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

2.4 – Server.

2.4.1.1 Serveren køre 128 Ticks

2.4.1.2 Følgende server settings vil være på serveren:.

mp_startmoney 800.

mp_roundtime_defuse 1.92.

mp_freezetime 15.

mp_maxrounds 30.

mp_c4timer 40.

sv_pausable 1.

ammo_grenade_limit_default 1.

sv_coaching_enabled 1.

Settings for overtime:.

mp_maxrounds 3.

mp_startmoney 10000.

2.4.2 Alle kampe spilles “NON-BYOS”.

2.4.2.1 – Når en turnering spilles som NON-BYOS SKAL der spilles på Lan-Party East’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

________________________________________

3 – Kamp.

3.1 – In-game navne.

3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldings formularen.

3.1.2 – Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5).

3.2 – Stand-ins.

3.2.1 Det er tilladt at bruge to stand-in.

3.2.2 En stand-in kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.

3.2.3 Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.

3.3 – Kampstart.

3.3.1 – Coach er tilladt.

3.3.2 – Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.

3.3.3 – Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5).

3.4 – Kniv Runde.

3.4.1 – Kampen starter med en kniv runde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.

3.4.2 – Under kniv runden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.

3.4.3 – Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går kniv grunden til det modsatte hold.

3.5 – Pausing.

3.5.1 – Det er kun tilladt at pause kampen i freeze time.

3.5.2 – Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 2 min. pr. hold.

3.5.3 – Når et hold pauser, skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes, indtil kampen er slut.

3.5.4 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

3.6 – Efter kampen.

3.6.1 – Efter kampen rapporteren resultaten til en admin. Fejlmelding af resultatet i større omfang kan resultere i default win til modstanderen.

________________________________________

4 – Snyd.

4.1 – Generelt.

4.1.1. – Ingen former for snyd er tilladt i Lan-Party East’s turneringer.

4.1.2. – Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. Lan-Party East forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.

4.1.3. – Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man permanent.

4.1.4. – Hvis du har skiftet alias i turneringer indenfor de seneste 2 år, skal admins have en liste over de alias, som er brugt indenfor de seneste 2 år.

4.1.5. – Deltager du under falsk alias, gives 2 års udelukkelse.

4.1.6. – Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.

4.1.7. – Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.

4.1.8. – Lan-Party East kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

4.2 – Procedure.

4.2.1. – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede Lan-Party East admins om demo straks efter kampen (se paragraf §4.3).

4.2.2. – Ved mistanke om cheat, holdes anklage mellem hold og Lan-Party East.

4.2.3. – Når sagen betragtes som afsluttet af Lan-Party East, kan man frit offentliggøre sine anklager.

4.2.4. – Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

4.3 – Demo.

4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud.

4.3.2. – GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.

4.3.3 – Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.

4.3.4 – Plays.tv eller andet record software godkender ikke som gyldig demo.

4.3.5 – Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.

4.3.6 – Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Teamspeak server. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.

4.3.7 – Forespørgelse af demo skal ske senest 15 minutter efter kampens afslutning.

4.3.8 – Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.

4.3.9 – Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.

4.3.10 – Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.

4.3.11 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.

4.3.12 – Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp. Det andet hold vil efterfølgende ikke blive sendt videre i turneringen.

4.4 – Forbehold.

4.4.1. – Lan-Party East forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.

4.4.2. – Lan-Party East forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

4.5. – Eksisterende bans.

4.5.1. – Modtages VAC ban efter 1. januar 2017 er man permanent udelukket fra Lan-Party East turneringer.

4.5.2 – Alle spillere med VAC ban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens VAC ban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage).

4.5.3 – Alle spillere med Gameban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens Gameban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage). Dette gælder dog kun hvis snyd er taget i en vore egne turneringer, eller hvis det er andre turneringer at vi så kan få udleveret bevis herfor. Kan vi ikke få bevis udleveret, så banner vi ikke.

4.5.4. – Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.

4.6 – Lan-Party East cheat bans.

4.6.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan Lan-Party East admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.

4.6.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages minimum 2 års karantæne.

4.6.3 – Lan-Party East er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

4.6.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af Lan-Party East.

4.6.5 – Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på Lan-Party East,

4.7 – Scripts.

4.7.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.

4.7.2 – Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.

4.7.3 – Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.