CS:GO

By: Truecommerce & Bornholms Brand

Counter-Strike Global Offensive Regler:

 • 1 : Generelt.
 • 2 : Turnerings regler.
 • 3 : Kamp regler.
 • 4 : Snyd.

Opdateret: 11-02-2020

________________________________________

1 – Generelt

§1.1 Spørgsmål

 • 1.1.1 - Spørgsmål vedrørende reglerne kan henvendes til kontakt@lanpartyeast.dk.

§1.2 - Administratorer.

 • 1.2.1 - Admins kan kontaktes gennem Lan Party East Discord serveren. Admins vil være navngivet som ”CS:GO ADMIN”.
 • 1.2.2 - Admins kan også kontaktes fysisk ved dommer pulten eller ved henvendelse til et Lan Party East crew medlem.

§1.3 Regelsættet

 • 1.3.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
 • 1.3.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret på Lan Party East discord serveren. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • 1.3.3 – Ved at deltage i turneringen accepterer spillerne uden reservation alle oven-og nedenstående nævnte regler og at enhver beslutning der bliver truffet af turnerings administratorerne under turneringen til enhver tid kan erstatte disse regler.
 • 1.3.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af Lan Party East.

§1.4 – Opførsel.

 • 1.4.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af Lan-Party East, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
 • 1.4.2 – Verbalt misbrug under eller uden for kampen er ikke tilladt.
 • 1.4.3 – Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen er i ikke tilladt.
 • 1.4.4 – Vi forventer at alle spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed med deres modstandere og turnerings administratorerne.

§1.5 – Streaming.

 • 1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping. (Det anbefales som minimum at have 1 minut delay)
 • 1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos Lan-Party East ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.
 • 1.5.3 – Lan-Party East har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklame pause.
 • 1.5.4 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af Lan-Party East. Dette kan ikke fraviges.
 • 1.5.5 – Det er ikke tilladt at modarbejde Lan Party East produktionen.
 • 1.6 – Advarsler.
 • 1.6.1 – Advarsler gives ved brud på regelsættet. En advarsel til en spiller gælder hele holdet.
 • 1.6.2 – Efter omstændighederne kan ens hold blive diskvalificeret efter man har modtaget 2 advarsler.
 • 1.6.3 – Alle former for snyd giver direkte diskvalificering uden advarsel.

§1.7 Klager

 • 1.7.1 -Hvis der forekommer problemer er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og anden dokumentation, der kan bruges som bevis og dette skal sendes til admins
 • 1.7.2 - Hvis en spiller ønsker at oprette en klage gælder det følgende:
  • Vær helt sikker på hvad præcist din klage er og går ud på.
  • Henvend din klage til en admin og forklar din sag. Husk at have beviser som fx screenshot og demos til at underbygge din sag hvis det er muligt.
   • Mistænkes en spiller for snyd skal man indberette klagen umiddelbart efter kampen og før næste kamp skal spilles.
   • Man skal begrunde sin mistanke om snyd på den pågældende spiller før man kan få udleveret demo.
   • Det er LPE ansvar at skaffe demo fra den mistænkte som herefter sendes til anklageren. 
  • Anklageren skal til enhver en tid kunne levere de nødvendige beviser for at en klage kan blive fair evalueret af turneringsadministratoren. Hvis klagen omfatter snyd med demo bevis skal specifikke tidspunkter og runder dokumenteres i denne klage.
 • 1.7.3 - Under en aktiv efterforskning er der tavshedspligt mellem holdene og Lan-Party East. Det er derfor ikke tilladt at specificere sin klage til andre deltager omkring hvilken spiller klagen er rettet imod eller hvorfor.
 • 1.7.4 - Når sagen betragtes som afsluttet af Lan-Party East, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 1.7.5 - Overtrædes tavshedspligten kan klagen ugyldiggøres.
 • 1.7.6 - Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin igennem Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
 • 1.7.7 - Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, af en turnerings admin.
 • 1.7.8 - Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
 • 1.7.9 - Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
 • 1.7.10 - Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.

§1.8 Præmier

 • 1.8.1 - Præmier vil blive overrakt fysisk til holdkaptajnen efter finalen er overstået.
 • 1.8.2 - Der vil være præmier til holdene der kommer på 1. 2. og 3. plads. Du kan tjekke præmiepuljen på hjemmesiden: Lanpartyeast.dk

 §1.9 Billeder og video

 • 1.9.1 - Der vil under turneringen blive taget billeder og videoer af spillerne.
 • 1.9.2 - LPE forbeholder sig rettigheden til at publicere billeder og videoer på alle platforme.
 • 1.9.3 - LPE forbeholder sig rettigheden til at anvende billeder og videoer i annoncer og reklamer til fremtidige events.
 • 1.9.4 - Ønskes specifikt billede fjernet kan man kontakte LPE på kontakt@lanpartyeast.dk

2 - Turneringsregler

§2.1 Turneringsformat

 • 2.1.1 – Turnerings format er Double Elimination. Det kan forekomme at nogle hold spiller flere kampe end andre. Turneringen er åben for alle, derfor afhænger formatet og kampene, på antallet af tilmeldte hold.
 • 2.1.2 - Alle kampe spilles som Bo1 med undtagelse af finalen, semifinalen, lower bracket finalen og lower bracket semifinalen der spilles som Bo3.
 • 2.1.3 - I finalen vil holdet som kommer fra upper bracket (dvs. holdet der ikke har tabt nogen kampe) få en tildelt en veto fordel. Se afsnit om veto.
 • 2.1.4 - Alle kampe spilles på LPE servere.

§2.2 Som spiller

 • 2.2.1 - En spiller må KUN deltage i kampe for ÉT hold i turneringen
 • 2.2.2 - Det navn man benytter ingame SKAL være det samme navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
 • 2.2.3 - Alle spillere SKAL have læst og forstået regelsættet som gælder for turneringen

§2.3 Team management og standins

 • 2.3.1 - Et hold består af 5 spillere. Det er IKKE muligt at have coach på serveren.
 • 2.3.2 - Det er ikke tilladt at lave reklame for ulovlige gambling websites.
 • 2.3.3 - Holdkaptajnen har ansvaret for at alle registrerede spillere har de korrekte in-game navne inden check-in.
 • 2.3.4 - Det er ikke tilladt at spille på en anden spillers account.
 • 2.3.5 - Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt, så længe første kamp ikke er spillet.
 • 2.3.6 - Udskiftninger er mulige i løbet af turneringen ved ”uforudsete hændelser”. Beslutningen omkring hvorvidt hændelsen er ”uforudset” vurderes af administratoren.
 • 2.3.7 - En standin skal være fysisk tilstede til LPE og have en gyldig billet. Admins skal godkende en standin før han må joine serveren.
 • 2.3.8 - En organisation (f.eks. en skole, firma eller esportsforening) kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i liga.
 • 2.3.9 - Hold fra samme organisation skal navngives så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Aab eSport – Bulls, Aab eSport – Unicorns etc.
 • 2.3.10 - Det er ikke tilladt at bruge stødende eller krækende ord som holdnavn. Holdnavne som ikke er godkendt bliver omdøbt.

§2.4 Map pool

 • 2.4.1 - Map pool er den pågældende officielle 7-Map map pool dikteret af valve. Ved ændringer kort før turneringsstart, vil admins tage stilling til hvilke baner der skal spilles.
 • 2.4.2 - Ved 14/10/2019 er de aktive maps følgende
  • de_dust2
  • de_train
  • de_nuke
  • de_mirage
  • de_vertigo
  • de_overpass
  • de_inferno

§2.5 Veto

 • 2.5.1 - Det er ikke tilladt at forsinke veto processen bevidst.
 • 2.5.2 - Ved Bo1 foregår veto via serverens indbyggede veto system.
 • 2.5.3 - Ved Bo3 foregår veto ved dommer pulten med en officiel admin.
 • 2.5.4 - Følgende er veto process ved Bo1:
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Sidste map vil være det map som skal spilles.
 • 2.5.5 - Følgende er veto process ved Bo3
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Hold 1 vælger ét map som skal spilles.
  • Hold 2 vælger ét map som skal spilles.
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Sidste map vil være det map som skal spilles som Tredje map.
  • Rækkefølgen på banerne vil være: Hold 1 bane, Hold 2 bane, Sidste map fra veto processen.
 • 2.5.6 - Følgende er veto process ved finalen(bo3). Hold 1 er holdet som kommer fra upper bracket (dvs. holdet ikke har tabt nogen kampe).
  • Hold 1 vælger ét map som skal spilles.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vælger ét map som skal spilles.
  • Hold 1 vetoer ét map.
  • Hold 2 vetoer ét map.
  • Sidste map vil være det map som skal spilles som Tredje map.
  • Rækkefølgen på banerne vil være: Hold 1 bane, Hold 2 bane, Sidste map fra veto processen.

§2.6 Kamp format

 • 2.6.1 - Alle kampe spilles 5 mod 5, men det er tilladt at spille kampen med 4 mand. Hvis et hold ikke kan stille minimum 4 spillere vil holdet blive diskvalificeret.
 • 2.6.2 - En kamp består af to halvlege af 15 runder, med hver runde på max tid på 1 minut og 55 sekunder og en bombe tid på 40 sekunder.
 • 2.6.3 - En del/halvleg er slut når 15 runder er blevet spillet
 • 2.6.4 - En kamp er slut når et hold når 16 runder. Ved uafgjort skal der spilles overtime, efter følgende regler: MR3 16K 
 • 2.6.5 - Start tidspunktet på kampene kan ændres ved forsinkelser.

§2.7 Turnerings oversigt

 • 2.7.1 - Alle kampe spilles live til det pågældende event. Ved LPE2020 spilles kampene: Fredag d. 14. februar og lørdag d. 15. februar.
 • 2.7.2 - Du kan finde tiden for din næste kamp på turnerings siden som kan findes på Lan Party East Discord serveren eller på lanpartyeast.dk.
 • 2.7.3 - Det er ikke tilladt at forsinke kampstart bevidst.

§2.8 Kommunikation, Hold - Admins

 • 2.8.1 - Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en holdkaptajn, som håndterer al kommunikation mellem hold og Lan Party East.
 • 2.8.2 - Discord er den primære kommunikationskanal mellem hold og admins. Det anbefales at man som holdkaptajn modtager notifikationer.
 • 2.8.3 - Holdkaptajnen checker ind ved at skrive hvilket hold han repræsentere i turneringen.
 • 2.8.4 - Det er ikke tilladt at forhindre eller besværliggøre kommunikationen på discord serveren.
 • 2.8.5 - Starttidspunkt på kampe vil blive annonceret på discord.
 • 2.8.6 - Kræves der hjælp fra en admin kan man tagge @admin i discord kanalen, herefter vil der blive taget kontakt til dig.

§2.9 

 • 2.9.2 - LPE tager ikke ansvar for placeringen af modstander hold. Vi kan ikke kræve at deltagere flytter plads for at undgå skærmkiggeri.

3 - Kamp Regler

 • 3.0.1 - Spectators er på intet tidspunkt tilladt.

§3.1 Valg af side

 • 3.1.1 - En knife-only runde afgør hvilket hold der har tilladelse til at vælge side. Under knife-rounden er ingen grenades (Undtagen Decoy) eller pistols tilladt.
 • 3.1.2 - Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går kniv grunden til det modsatte hold.

§3.2 Defusing

 • 3.2.1 - Det er ikke tilladt at defuse bomben bag ved objekter som fx gennem en væg, under en togvogn osv. Bomben skal være delvist synlig for spilleren der er ved at defuse (med undtagelse af røg, flashes osv. der kan blokerer).
 • 3.2.2 - Bombe-boosting er ikke tilladt. Dette vil blive set som en fordel for Terroristerne. Bomben kan kun blive placeret af bombe bæreren uden indblanding fra medspillerne.
 • 3.2.3 - Placering af bomben så den ikke kan defuses er ikke tilladt. Dette gælder ikke steder hvor der kræves flere spillere til at defuse.

§3.3 Boosting

 • 3.3.1 - Generelt er boosting tilladt, medmindre der boostes til et sted der giver udsyn på mappen som ikke er tiltænkt. Grenade boosting er ikke tilladt, samt pixelwalking er heller ikke tilladt.

§3.4 Chat/say

 • 3.4.1 - Fælles chat skal holdes til et minimum på kampe som streames af Lan Party East.

§3.5 Timeouts

 • 3.5.1 - Der må pauses for tekniske problemer, såfremt skal admin kontaktes hurtigst muligt efter pausen er kaldt. Command i chat ”!tech”. Det er ikke tilladt at misbruge denne command.
 • 3.5.2 - Hvert hold har 2 timeouts tilgængelige under kampen. Hver pause varer 1 min.
 • 3.5.3 - Som udgangspunkt varer en teknisk timeout indtil problemet er løst. Dog kan der ved større forsinkelser kræves at kampen fortsætter med 4 mand eller standin.

§3.6 Kill command

 • 3.6.1 Det ikke tilladt at bruge ”kill” command i konsollen under en live kamp.

§3.7 Client breakdown og disconnects

 • 3.7.1 - Hvis en spiller disconnecter fra serveren på grund af tekniske årsager må kampen pauses efter den nuværende runde er slut. (her må !tech gerne benyttes)
 • 3.7.2 - Ved disconnects eller breakdowns, vurderes det af admin om runden skal spilles om.

§3.8 Serverproblemer

 • 3.8.1 - Ved server crash vil den pågældende runde blive gendannet.
 • 3.8.2 - Ved gendannelse af tidligere runder kan det forekomme at en runde skal rekonstrueres af spillerne. Dvs at spillerne selv sørger for at rundens udfald stemmer overens med den runde de skal rekonstruere. Dette gælder køb af våben, kills, utility forbrug m.m. Det er ikke tilladt at lave en falsk rekonstruktion.

§3.9 Kamp resultater

 • 3.9.1 - Kamp resultater skal sendes som Screenshot fra holdkaptajnen i discord kanelen navngivet ”CSGO Resultater. Samt besked i følgende format:
  • ”Bane navn” ”hold 1 navn” ”hold 1 score” - ”hold 2 navn” ”Hold 2 score”
  • Eksempel: Dust2 Astralis 16 - Banan Esport 14.
 • 3.9.2 Begge holdkaptajner skal indsende resultat efter en kamp.

§3.10 Demoer

 • 3.10.1 - Hver spiller er altid pålagt at optage in-eyes demo af deres kampe. Dette gøres ved at skrive “record xxx” i konsollen.  Demoen skal sendes til LPE admins hvis det er nødvendigt.
 • 3.10.2. - Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud.
 • 3.10.3 - Der er ikke krav om at udlevere in-eye demoer til andre end LPE admins.
 • 3.10.4 - GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
 • 3.10.5 - Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
 • 3.10.6 - Plays.tv eller andet record software godkender ikke som gyldig demo.
 • 3.10.7 - Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, kan holdet risikere at tabe den pågældende kamp.
 • 3.10.8 - Læs afsnittet om ”Klager §1.7” hvis du vil indsende en klage med demo som bevismateriale.
 • 3.10.9 - Det er ikke tilladt at forsøge at vinde kampe ved at spørge om demoer på det modsatte hold i håb om at den er ugyldig. Indsend kun en anklage hvis der er reel mistanke om snyd.

§3.11 Minimap

 • 3.11.1 - Det er tilladt at have minimap med callouts på.  F.eks: SimpleRadar.com

§3.12 Player model skins

 • 3.12.1 - Det er kun tilladt at bruge default player model.
  • Hvis en spiller benytter andet end default model skal man pause kampen og tage kontakt til en admin.

4 - Snyd

 • 4.0.1 – Snyd tolereres ikke og giver øjeblikkelig diskvalifikation til hele holdet.
 • 4.0.2 – Snyd med 3. parts programmer giver karantæne til spilleren fra fremtidige LPE turneringer.
 • 4.0.3 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan Lan-Party East admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • 4.0.4 – Lan-Party East er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

§4.1 Matchfixing

 • 4.1.1 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i karantæne fra fremtidige Lan-Party East turneringer.

§4.2 VAC

 • 4.2.1 – Modtager en spiller en VAC ban under Lan Party East vil man modtage karantæne fra fremtidige LPE events. Resten af holdet er diskvalificeret.
 • 4.2.2 - Såfremt det kan bevises at en spiller har modtaget VAC ban(Gælder også smurf accounts tilknyttet spilleren) indenfor det sidste år (365 dage) vil denne spiller blive udelukket og hele teamet diskvalificeret.

§4.3 - 3. parts programmer

 • 4.3.1 - Det er på ingen måde tilladt at bruge 3. parts programmer eller scripts som for eksempel ogc, aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer.

§4.4 Graphics settings

 • 4.4.1 - Det er forbudt at ændre in-game textures enten via konsol og/eller ATI Tray Tools og lignende programmer.

§4.5 Map exploits

 • 4.5.1 - Udnyttelse af en ny eller kendt map exploit er ikke tilladt.

§4.6 Scripts

 • 4.6.1 Det er ikke tilladt at bruge nogen former for scripts andet end buy scripts. Det gælder:
  • AWP fast switch/zoom scripts
  • Bunny-jump
  • Turn scripts
  • Walk/run/silent scripts
  • Recoil scripts

§4.7 Bugs

 • 4.7.1 - Det er ikke tilladt at udnytte map bugs.
 • 4.7.2 - Brugen af bugs som ændrer spil principperne (fx spawn bugs) er ikke tilladt.
 • 4.7.3 - At gå igennem vægge, gulve og tage er strengt forbudt. Dette gælder også skywalking.
 • 4.7.4 - “Map swimming” or “Floating” er ikke tilladt.
 • 4.7.5 - Jump bugs er ikke tilladt.